Moduł antypoślizgowy – bezpieczeństwo przejścia dla pieszych

Informacje techniczne

Kruszywo
Lepiszcze
Eksploatacja
Pobierz
Granulacja: 2-5mm
Współczynniku polerowalności PSV: ≥ 70
Kolor: czerwony, naturalny, beżowy

Szczegóły

ASE System produkowany przez firmę Euroasfalt jest nawierzchnią antypoślizgową opartą na żywicy poliuretanowej i kruszywie boksytowym o wysokim wskaźniku tarcia.

To nowoczesny system, który: skraca drogę hamowania ogranicza rozwijanie na drodze nadmiernej prędkości.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi przyczepności nawierzchnia jest również niezwykle odporna na zerwania oraz dopasowuje się do każdego rodzaju kształtu i nierówności terenu. Czym wyróżnia się moduł antypoślizgowy?

ASE System jest stosowany na pasie (pasach) dojazdowych do linii P-10 wyznaczających inteligentne przejście dla pieszych.
Materiał uszorstniający składa się z kruszywa boksytowego o granulacji 2-5 mm o współczynniku polerowalności PSV powyżej 70 oraz żywicy poliuretanowej stanowiącej lepiszcze dla kruszywa. 
Większe bezpieczeństwo przejścia dla pieszych potwierdzone badaniami

ASE System, jako jedyny wyrób budowlany tego typu, uzyskał krajową ocenę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów o nr. IBDiM-KOT-2017/0067 wydanie 1. 


ASE System zapewnia parametr szorstkości wstępnej SRT ≥ 65 Wg PN EN 13036-4 i występuje w kolorach: neutralnym, szarym, beżowym lub czerwonym.

Dlaczego moduł antypoślizgowy jest tak ważny?Powyższy diagram pokazuje efekty długości drogi hamowania bez nawierzchni antypoślizgowej. Widać, że przy prędkości 70 km/h, jeśli pieszy zostanie zauważony z odległości 36 m, kierowca nie zdoła zatrzymać pojazdu, mimo iż zahamuje gwałtownie. W tym przypadku pieszy byłby potrącony z prędkością 43 km/h.

Nawierzchnia antypoślizgowa zmienia w takiej sytuacji bardzo wiele. Jeśli kierowca wjechałby na nawierzchnię antypoślizgową, która skraca drogę hamowania, samochód zostałby zatrzymany przed pieszym. Ewentualnie nastąpiłoby dotknięcie pieszego, jeśli byłby na skrajnym położeniu linii P-10 (trzeci słupek na wykresie). Tak by było, gdyby pas hamowania miał dokładnie tyle samo, ile wynosi droga hamowania, czyli 17,5 m. Z badań naukowych wynika, że zwiększenie prędkości pojazdu o 22 km/h np. z prędkości 50 km/h do prędkości 72 km/h powoduje dwukrotne zwiększenie drogi zatrzymania.

Droga hamowania przy 70km/h wynosi około 25 m. Biorąc pod uwagę fakt, że nawierzchnia antypoślizgowa skraca tę drogę o 30%, faktyczna droga hamowania wynosi 17,5 m. Ponieważ pojazd nie zacznie nigdy idealnie manewru hamowania na początku nawierzchni antypoślizgowej, zalecane będzie zwiększenie jej długości. Minimum instalacji to długość 20 mb przed przejściem. Tyle też wynosi linia P2a wykorzystana w systemie inteligentnych przejść dla pieszych SmartPass.