Moduł świateł LED w inteligentnym przejściu SmartPass

Informacje techniczne

APEO
Lampa
Pobierz
Rodzaj światła: Światło LED, 3 diody LED w każdym kierunku
Kolor LED: Pomarańczowy (od strony najazdu) oraz biały (od strony znaku P-10)
Widoczność światła LED: do 1000 m
Częstotliwość świecenia: v40-60 cykli/min.
Wysokość: klasa H1 (do 18 mm).
Szczelności: IP68
Odporności na temperaturę: od –35 ºC do + 70 ºC
Okres trwałości wkładek APEO: 3 lata

Osłona żeliwna
Wygląd zewnętrzny: Kształt płaskiego grzyba
Ciężar całkowity z wkładką elektroniczną: 4,5 kg
Wysokość (nad jezdnią): 15 mm
Głębokość (pod jezdnią): 82 mm
Średnica (część nad jezdnią): 180 mm
Średnica (część pod jezdnią): 108 – 112 mm (stożek)
Odporność na ściskanie: > 250 kN
Trwałość osłony żeliwnej: 10 lat

Szczegóły

Pulsujące światła ostrzegawcze w SmartPass uruchamiają się automatycznie jedynie w chwili, gdy pieszy podchodzi do przejścia. Generują sygnał ostrzegawczy dla kierowców tak długo, jak długo pieszy znajduje się na przejściu.

Zsynchronizowany system pulsujących świateł w SmartPass pochodzi z:
 • aktywnych punktowych elementów odblaskowych zamontowanych w pługoodpornych osłonach żeliwnych przed każdą linią oznakowania poziomego P-10,
 • lamp ostrzegawczych zainstalowanych przy pionowych znakach D-6, sterowanych przez centralny układ sterowniczy.

 • S-4 Kabel: niezawodna emisja światła dla bezpieczeństwa

  Aktywny punktowy element odblaskowy pługoodporny (APEO) typu S-4 Kabel firmy Euroasfalt jest urządzeniem poziomego prowadzenia ruchu. Zapewnia emisję światła w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi o zbliżaniu się do miejsc szczególnie niebezpiecznych.
 • S-4 Kabel składa się z kilku integralnie związanych ze sobą części, które mogą być przyklejone, kotwione lub wbudowane w nawierzchnię drogi.
 • Część optyczna jest dwukierunkowa.
 • Obudowa żeliwna S-4 Kabel zapewnia odporność na uszkodzenia mogące powstać w wyniku wykonywania prac utrzymaniowych przez pługi drogowe oraz ciężkie pojazdy poruszające się po drogach.
 • Osłona żeliwna elementu aktywnego zapewnia możliwość wymiany świecących wkładek z diodami LED bez konieczności demontażu całego elementu obudowy zakotwionego w nawierzchni jezdni.
 • Profil punktowego elementu odblaskowego nie ma żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy.

 • S-4 Kabel, jako jedyny produkt na rynku, uzyskał aprobatę techniczną oraz krajowy certyfikat stałości właściwości zgodny z prenormą na aktywne punktowe elementy odblaskowe prEN 1463-3 - Active Road Studs. Aprobata techniczna no. AT/2016-02-3306 oraz krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych zostały wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

  Lampa ostrzegawcza w technologii LED

  Lampa ostrzegawcza to urządzenie optyczno-elektroniczne przeznaczone do nadawania sygnałów ostrzegawczych o barwie żółtej dla uczestników ruchu. W systemie SmartPass lampa ostrzegawcza jest umieszczona nad znakiem D-6. Została wykonana w technologii LED zgodnie z normą PN-EN 12352: 2010 w klasie L8H.

  Jak działa moduł świateł w systemie inteligentnych przejść dla pieszych?

  Prawidłowe funkcjonowanie modułu świateł LED polega na emisji sygnałów ostrzegawczych pochodzących z APEO i lamp ostrzegawczych umieszczonych nad pionowym znakiem D6 wzajemnie ze sobą zsynchronizowanych.
 • Uaktywnienie systemu następuje pod wpływem ruchu pieszego zbliżającego się do przejścia.
 • Pulsujący sygnał ostrzegawczy pochodzący z urządzeń jest emitowany tak długo jak długo pieszy znajduje się na pasach oznakowania poziomego wyznaczonego liniami P-10.
 • W czasie 2-3 s po opuszczeniu przejścia przez pieszych i ustania ruchu aut sygnały ostrzegawcze zostają wyłączone, a system wchodzi w stan czuwania.